Koneturvallisuus

Koneturvallisuuteen liittyvät SFS-EN-, ISO- ja IEC- standardit käsittelevät koneiden sekä niissä olevien järjestelmien, laitteiden ja toisinaan myös komponenttien turvallisuuskysymyksiä.

Koneturvallisuus

Kaikki muutokset, jotka koneeseen tehdään valmistuksen jälkeen, tulee päivittää kaavioihin. Tarjoamme asiakkaillemme myös kaavioiden ylläpitopalvelua!

Useat käytössä olevista koneista on valmistettu jo ennen konedirektiivin käyttöönottamista. Tällöin on tärkeää suorittaa riskien arviointi, jonka perusteella voidaan tehdä tarvittavat toimenpiteet.

Radikin kokenut tiimi tekee riskien arvioinnit, opastukset ja konsultoinnit. Järjestämme asiakaskohtaisia koneturvallisuuskoulutuksia, joissa paneudutaan tämän päivän turvallisuusvaatimuksiin.